A A A
SmodBIP

Projekty realizowane ze środków publicznych

W roku 2006 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • umowa z Funduszem Współpracy - Program Phare 2003 "Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju" Komponent: "Wsparcie finansowe dla tworzenia funkcji kontrolnych i rozbudzania świadomości w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska", umowa nr PL2003/004-379.01.01.03 – dotacja w wysokości 23.344,62 € na przeprowadzenie zadania pt. “Parki i ogrody oczami młodzieży”
 • umowa z Ministerstwem Spraw Społecznych (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich) - umowa nr 86 z dnia 29.08.2006 – dotacja w wysokości 45.000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. “Parki i ogrody oczami młodzieży”
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dotacja w wysokości 49.900,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. “Rozwój działalności stowarzyszenia poprzez zwiększenie efektywności organizacji wyjazdowej edukacji ekologicznej w formie zielonych szkół oraz rozwój struktur terenowych na terenie Warszawy”
 • umowa z Fundacją Fundusz Współpracy reprezentującą Urząd Komitetu Integracji Europejskiej na przeprowadzenie zadania pt. "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?" - dotacja w wysokości 9.550,00 € - umowa nr 8275/JFK/PPt-DV/2006-TF2004/016-829.01.02.01/zos/173 z dnia 15.12.2006


W roku 2007 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 49.950,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Rozwój ogólnopolskiej działalności stowarzyszenia" – umowa nr 272/2007/Wn-50/EE-BS/D z dnia 28.09.2007
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 33.600,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "EkoEdukatorzy 2 – program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego" – umowa nr 362/2007/Wn-50/EE-PO/D z dnia 31.10.2007
 • umowa z Ministerstwem Spraw Społecznych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego, umowa nr 582 z dnia 26.11.2007 – dotacja w wysokości 36.730,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "EkoEdukatorzy 2 – program rozwoju lokalnych grup wolontariatu ekologicznego"
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 104.500,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Parki i ogrody oczami młodzieży" – umowa nr 178/2007/Wn-50/EE-EE/D z dnia 20.08.2007
 • umowa z Ministerstwem Spraw Społecznych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego, umowa nr 340 z dnia 12.11.2007 – dotacja w wysokości 61.165,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Parki i ogrody oczami młodzieży"
 • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach– dotacja w wysokości 15.840,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Parki i ogrody województwa śląskiego" – umowa nr 63/2007/2/EE/cz/D z dnia 22.03.2007
 • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu– dotacja w wysokości 33.000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Parki i ogrody województwa dolnośląskiego" – umowa nr 10/EE/WR/2007 z dnia 25.05.2007
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 102.700,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?" – umowa nr 219/2007/Wn-50/EE-EE/OP/D z dnia 11.09.2007
 • umowa z Miastem Stołecznym Warszawa na realizację zadania publicznego pod nazwą "prowadzenie działań edukacyjnych, promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących" – umowa nr OŚ 015/B/U-65/07/5458 z dnia 18.10.2007 – dotacja w wysokości 27.829,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Program edukacyjny Psubraty"


W roku 2008 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 29.500,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Szkolne ogrody - zielone pracownie" – umowa nr 24/2008/Wn-50/EE-KN/D z dnia 18.02.2008
 • umowa z Ministerstwem Spraw Społecznych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację zadań publicznych zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego, umowa nr 97 z dnia 12.08.2008 – dotacja w wysokości 35.000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Program edukacyjny Psubraty"
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 170.970,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?" – umowa nr 285/2008/Wn-50/EE-EE/OP/D z dnia 31.10.2008
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 45.400,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Dobre zarządzanie → skuteczne działanie" – umowa nr 306/2008/Wn-2/EE-BS/D z dnia 13.11.2008
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 163.034,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Seria filmów dokumentalnych pt. Dolinami rzek" – umowa nr 467/2008/Wn-50/EE-FI/D z dnia 23.12.2008
 • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja w wysokości 39.200,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Realizacja filmu edukacyjnego emitowanego na antenie TVP3 pt. Łódzkie Parki Miejskie" – umowa nr 317/EE/D/2008 z dnia 30.12.2008


W roku 2009 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 681.200,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Pakiet edukacyjny: Mapa ścienna - NATURA 2000 i inne formy ochrony przyrody" – umowa nr 31/2009/Wn-50/EE-PO/D z dnia 11.02.2009
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 179.100,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "W drodze do Kopenhagi - od COP14 do COP15" – umowa nr 32/2009/Wn-50/EE-EE/D z dnia 12.02.2009
 • umowa z ECORYS Polska Sp. z o.o. w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004-2009 - dotacja w wysokości 450.000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Edukacja Natura 2000" - umowa nr 0040/S/3/2009 z dnia 04.09.2009
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 94.200,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Źródła skutecznej edukacji" – umowa nr 424/2009/Wn-05/EE-BS/D z dnia 11.09.2009
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 71.550,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Parki 2.0" – umowa nr 472/2009/Wn-50/EE-PO/D z dnia 28.09.2009
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 259.410,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Wpadnij w sieć (Natura 2000)" – umowa nr 586/2009/Wn-50/EE-EE/D z dnia 06.11.2009
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 257.570,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Sklep → wysypisko: ulica jednokierunkowa?" – umowa nr 629/2009/Wn-50/EE-EE-OP/D z dnia 20.11.2009
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 97.260,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Co w trawie piszczy - cykl szkoleń z zakresu edukacji ekologicznej" – umowa nr 744/2009/Wn-05/EE-EE/D z dnia 18.12.2009
 • umowa trójstronna z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Ministrem Środowiska – dotacja w wysokości 12.000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Pakiet dydaktyczny dla nauczycieli biologii i geografii szkół ponadgimnazjalnych nt. Natury 2000" – umowa nr 781/2009/Wn50/EE-WD-TX/D z dnia 23.12.2009


W roku 2010 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 80.400,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Drugie dno H2O czyli woda w moim mieście" – umowa nr 65/2010/Wn-50/EE-KN/D z dnia 12.02.2010
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 261.910,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Nie bój żaby!" - umowa nr 393/2010/Wn-50/EE-EE/D z dnia 17.08.2010
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 378.480,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Poradnik Odpadnik" - umowa nr 543/2010/Wn-05/EE-EE/OP/D z dnia 12.10.2010


W roku 2011 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 197.950,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Nie znikaj - konkurs o bioróżnorodności" – umowa nr 39/2011/Wn-50/EE-KN/D z dnia 22.02.2011
 • umowa z Województwem Łódzkim – dotacja w wysokości 22.000,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Wychodzą z cienia podwórkowe wspomnienia" - umowa nr 1/11/K z dnia 21.04.2011
 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 390.700,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Ekozorientowani - razem dla edukacji" - umowa nr 523/2011/Wn-50/EE-EE/D z dnia 25.11.2011
 • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja w wysokości 33.600,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Ekologiczny pajączek" - umowa nr 292/EE/D/2011 z dnia 22.12.2011
 • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja w wysokości 79.700,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Z nurtem łódzkich rzek" - umowa nr 293/EE/D/2011 z dnia 22.12.2011
 • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja w wysokości 44.350,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Drzewa Polski - gra w rodzinki" - umowa nr 294/EE/D/2011 z dnia 22.12.2011

W roku 2012 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – dotacja w wysokości 124.200,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Edukacja globalna w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym" – umowa nr 908/EG2012/NGO z dnia 15.06.2012


W roku 2013 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 378.880,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Aby dojść do źródeł trzeba płynąć pod prąd" - umowa nr 415/2013/Wn-50/EE-EE/D z dnia 01.07.2013
 • umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – dotacja w wysokości 133.495,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Postaw na rozwój! Zrównoważony!" – umowa nr 1004/EG2013/NGO z dnia 19.07.2013
 • umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – dotacja w wysokości 82.260,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Edukacja globalna dla najmłodszych" – umowa nr 1093/EG2013/NGO z dnia 19.07.2013


W roku 2014 stowarzyszenie podpisało następujące umowy:

 • umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 203.340,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Ekologia mieszczucha" - umowa nr 51/2014/Wn-50/EE-EE/D z dnia 13.02.2014
 • umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – dotacja w wysokości 154.330,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Postaw na rozwój! Zrównoważony! - 2. edycja" – umowa nr 849/EG2014/NGO z dnia 14.07.2014
 • umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych – dotacja w wysokości 122.990,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Edukacja globalna dla najmłodszych (edycja II)" – umowa nr 851/EG2014/NGO z dnia 14.07.2014
 • umowa z Ministrem Środowiska, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 727.587,00 zł ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 na przeproadzenie zadania pt. "W dziką stronę" - umowa nr 432/2014/Wn50/OP-XN-02/D z dn. 31.07.2014
 • umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja w wysokości 25.050,00 zł na przeprowadzenie zadania pt. "Łódką po skarb" - umowa nr 268/EE/D/2014 z dnia 04.08.2014Opublikował: Krzysztof Wychowałek
Publikacja dnia: 23.01.2015
Podpisał: Krzysztof Wychowałek
Dokument z dnia: 08.02.2012
Dokument oglądany razy: 4 644