A A A
SmodBIP

Posiadany majątek

Majątek Stowarzyszenia powstaje: ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia, dotacji i ofiarności publicznej.
Majątek Stowarzyszenia jest w całości przeznaczony do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być w żadnym wypadku dzielony pomiędzy członków.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

Sprawozdania finansowe dostępne w zakładce "sprawozdania".

Przychody i wydatki w ostatnich latach:
rok 2003: przychody 193.109,56 zł, wydatki 186.805,66 zł
rok 2004: przychody 201.479,21 zł, wydatki 218.059,42 zł
rok 2005: przychody 178.236,02 zł, wydatki 186.151,76 zł
rok 2006: przychody 234.423,72 zł, wydatki 199.130,77 zł
rok 2007: przychody 590.739,76 zł, wydatki 695.067,92 zł
rok 2008: przychody 2.648.511,02 zł, wydatki 871.674,44 zł
rok 2009: przychody 5.448.357,92 zł, wydatki 2.765.752,54 zł
rok 2010: przychody 4.175.851,41 zł, wydatki 1.526.607,68 zł
rok 2011: przychody 4.013.583,03 zł, wydatki 1.646.842,91 zł
rok 2012: przychody 3.685.006,39 zł, wydatki 1.412.135,40 zł
rok 2013: przychody 3.436.727,92 zł, wydatki 1.331.782,26 zł

Aktualny majątek:
W dniu 31.12.2010 stowarzyszenie posiadało:

  • na 7 rachunkach w BRE Banku: 45.486,92 zł
  • na 2 rachunkach w Noble Banku: 1.053.124,76 zł
  • na rachunku w Domu Maklerskim BZ WBK: 4000 certyfikatów "Przyjazna Planeta" o wartości nominalnej 100 zł/szt.
  • obligacje spółki LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. o wartości: 999.900,00 zł
  • nieruchomości o wartości księgowej: 639.346,78 zł

Posiadane nieruchomości:

  • lokal 75 m2 - księga wieczysta LD1M / 00052070 / 4
  • lokal 68 m2 - księga wieczysta LD1M / 00133420 / 5
  • działka rolna - księga wieczysta SZ1O / 00051169 / 3
  • działka rolna - księga wieczysta PT1R / 00073600 / 5Opublikował: Krzysztof Wychowałek
Publikacja dnia: 12.06.2014
Podpisał: Krzysztof Wychowałek
Dokument z dnia: 08.02.2012
Dokument oglądany razy: 3 144