A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.12.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiany w zarządzie

Dane stowarzyszenia

Stowarzyszenie nosi nazwę: Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

data formalnego utworzenia: 27.02.1997
data pierwszej rejestracji: 06.05.1997

Stowarzyszenie wpisane jest do Krajowego Rejesru Sądowego pod numerem KRS 0000118574.
Stowarzyszenie posiada status "organizacji pożytku publicznego" (OPP).

Siedziba stowarzyszenia:
Łódź, ul. Zielona 27

Stowarzyszenie posiada zarejestrowane filie terenowe:
Warszawa, al. Niepodległości 186
Kraków, ul. Sławkowska 12

Władze stowarzyszenia:
Agnieszka Bańkowska - prezes
Karolina Baranowska - wiceprezes
Małgorzata Świderek - wiceprezes

Reprezentacja:
Oświadczenia woli w imieniu zarządu składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i powołany przez zarząd pełnomocnik działający w granicach umocowania.
W sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań finansowych, w tym do składania pism, wniosków, odbioru korespondencji, stowarzyszenie reprezentowane jest jednoosobowo przez członka zarządu lub powołanego przez zarząd dyrektora lub koordynatora.

Pełnomocnictwa:
Krzysztof Wychowałek - dyrektor
Agnieszka Bańkowska - przewodnicząca filii WarszawaOpublikował: Krzysztof Wychowałek
Publikacja dnia: 16.12.2012
Podpisał: Krzysztof Wychowałek
Dokument z dnia: 08.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 202